Bayan Check-up

STANDART CHECK-UP PAKETİ KANSER TARAMASI TESTLERİ (3 ADET TAHLİL) 

CEA: 

Genel kanser ve tümör taraması testidir.

LDH: 

Bazı kanser hastalıklarında, karaciğer hastalıkları ve kalp krizinde yükselir.

KALSİYUM (CA):

Hiperparatiroidizm, malign hastalıklar, vitamin D intoksikasyonu, paget hastalığı, immobilizasyon, tirotoksikoz da düzeyleri kemik erimesi, tiroid(guatr) hastalıkları, böbrek yetmezliği, magnezyum düşüklüğü, böbrek fonksiyon bozuklukları vs.

ROMATİZMA VE ENFEKSİYON ANALİZLERİ (1 ADET TAHLİL)

 cRP (c- Reaktif Protein):cRPromatizmal hastalıklarda aktivasyonun en iyi göstergelerinden biridir. İnfeksiyonun varlığını gösterir. 

KANSIZLIK TARAMASI (22 ADET TAHLİL)

 Tam Kan Sayımı ( Hemogram 22 Parametre): Toplam 22 kan testinden oluşur. Kan sayımı analizi en sık istenen temel tarama testlerinden biridir. Kan sayımı bulguları, hematolojik ve diğer sistemlerde ilgili olarak çok önemli bilgiler sağlar. Lökositler (beyaz kan hücreleri) iki temel gruba ayrılır. Granülösitlernötrofil, bozofil ve eozinofili içerirken, arganülösitler lenfosit ve monositleri içerir. Lökositler vücuttaki enfeksiyonlarla savaşır . Eritrositlerin (kırmızı kan hücreleri) görevi oksijenin akciğerden vücut dokularına taşınması ve karbondioksitin de dokulardan akciğerlere geri taşınmasıdır. Eritrositlerle ilgili olarak Hb, Hct, MVC, MCH, MCHC analizleri yapılır. Anemilerde; eritrosit sayısı, Hb ve Hct değerleri düşer. 

TİROİD TESTLERİ (GUATR) ( 3 ADET TAHLİL)

FT3 (Serbest T3):

FT3 tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesinde ötiroid (sağlıklı), hipotiroid (düşük) ve hipertirpid (yüksek) durumlarını ayırmada kullanılır.

FT4 (Serbest T4):

DFT4 T4’ün fizyolojik aktif formudur. Tiroid fonksiyon bozukluklarında TSH ile birlikte tercih edilen bir parametredir.

TSH:

TSH tiroid hastalıklarının değerlendirilmesinde özgünlük ve duyarlılığı çok yüksektir. Tiroid hormonlarının salgılanmasının düzenlenmesinde merkez rol oynar.

BİYOKİMYA VE MİKROBİYOLOJİ TESTLERİ (13 ADET TAHLİL)

KOLESTEROL TOTAL:

Kolesterol testi, özellikle ateroskleroz ve koroner arter hastalığı riskinin değerlendirilmesi için faydalıdır. 

KOLESTEROL HDL (İYİ KOLESTEROL):

Artmış HDL düzeyleri koroner kalp hastalıklarına karşı koruyucu iken, yüksek trigliserid düzeyi ile birlikte azalmış HDL düzeyleri kardiyovasküler hastalık riskinin arttığına işaret eder. 

KOLESTEROL LDL (KÖTÜ KOLESTEROL):

LDL özellikle aterokskleroz ve koroner kalp hastalığı riskini saptamak için kullanılır. LDL kötü kolesterol düzeyinin yüksek olması, ateroskleroz ve koroner kalp hastalığı riski ile yakından ilişkilidir.

TRİGLİSERİD (KAN YAĞLARI):

Trigliserit düzeylerinin ve kolesterolün artmış olması ateroskleroz için risk faktörleridir. Trigliserid ve kolesterol değerlerinin beraber değerlendirilmesi daha anlamlıdır. 

ÜRİK ASİT:

Gut hastalığı, böbrek yetmezliği, alkolizm, lösemi, açlık, downsendromu, kurşun zehirlenmesi, ağır ekzersiz ve yüksek pürinli diyetlerde yükselebilir. 

SODYUM(NA):

Vucüttaki hücre dışı sıvının en önemli katyonudur. Sıvı-elektrolit ve asit-baz dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır. Kas çalışmasını sağlamaktadır. Tansiyon hastalıkları erken teşhisi için önemlidir.

POTASYUM(K):

Potasyum, hücre içinin ana katyonudur. Sinir ve kas aktivitesi için kritik rolü vardır. Asit- Baz, elektrolit dengesi tansiyon hastalıkları erken tanısı için gereklidir.

GAİTADA GİZLİ KAN (GGK):

GGK gizli iç kanama yada mide kanaması gibi hastalıkların teşhisinde kullanılır. 

TOTAL PROTEİN:

Protein kaybının arttığı böbrek sendrom, ağır yanık, karaciğer hastalıkları, yetersiz protein alınımında düşer. Artmış düzeyleri, susuzluk ve multiplemyolomda görülür. Böbrek ve karaciğer hastalıklarının takibinde kullanılır. 

ALBUMİN:

Akut vekronikenflamasyonlar, karaciğerin sentez kapasitesinin azalması, nefrotiksendrom, yanık, travma gibi vucüt yüzeylerinde kaybın artması, plazma su konsantrasyonunun azaldığı durumlarda konsantrasyonu yükselir. 

GLOBULİN:

Böbrek ve karaciğer hastalıklarının takibinde kullanılır. 

SEDİMANTASYON:

İnflamatuar hastalıklar, romatizmal hastalıklar, akut ve kronik infeksiyonlar, maligniteler, romatoid hastalıklar 

DIŞKI MİKROSKOPİSİ:

Dışkının mikroskopla incelenmesidir, parazit ve yumurtalarının, kurtcuk ve asalakların tesbiti, teşhisi, ishale yol açan mikropların tesbiti 

BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ (3 ADET TAHLİL)

ÜRE:

Böbrek yetmezliklerinde düzeyleri yükselir. 

KREATİNİN:

Kreatinin düzeyinin yükseldiği durumlar böbrek fonksiyon bozukluğu, kas hastalıkları, şok dehidratasyon, hipertiroidizm, akromegali ve gigantizm, et türü gıdaların alımı kan kreatinin düzeyinin azaldığı durumlar kas kitlesinin azalması, şiddetli karaciğer hastalığı, yetersiz protein alımı ve gebelikdir. 

TAM İDRAR ANALİZİ:

Tam idrar; İdrar sedimenti, idrarda şeker, protein, albumin, nitrit, keton, ürobulin, ürobilinojen, PH, kum dökme gibi böbrek ve idrar yolları hastalıklarının teşhisi 

KARACİĞER FONKSİYON TESTLERİ (3 ADET TAHLİL)

SGOT (AST):

Sırasıyla kalp, karaciğer, iskelet kası, böbrek, beyin, pankreas, dalak ve akciğer dokularında oluşan hasarları belirler. Hücre hasarı gerçekleştikten sonra 12 saat içinde seviyeleri yükselir. 

SGPT(ALT):

Primer olarak karaciğer hastalıklarının tanısında ve bunun yanı sıra hepatit tedavisinin, aktif pastnekrotik sirozun ve tedavi sonrası ilaç etkilerinin izlenmesinde kullanılır. Herhangi bir sebeple oluşan akut karaciğer hücresi ölümü, ciddi şoklar, kalp yetmezlikleri ve büyük travmalarda seviyeleri çok artar. Siroz, tıkanma sarılığı, karaciğer tümörleri, yaygın myokardinfarktüsü, myokardit, muskulerdistrofi, preeklampsi, kas travmaları, yağlı karaciğer, kronik alkol kullanımı, şiddetli yanıklar ve pankreatit olgularında seviyeleri yükseltir. 

GAMA GLUTAMİL TRANSFEROZ (GGT):

GGT esas olarak böbrek, karaciğer ve pankreas kaynaklı bir enzimdir. Böbrekte daha yoğun olmasına rağmen genellikle karaciğer değerlendirilmesinde kullanılır. Karaciğer hastalıkları, kolon ve göğüs kanserlerinin tanısı 

GÖRÜNTÜLEME TETKİKLERİ (3 ADET GÖRÜNTÜLEME)

BATIN ULTRASONU (USG):

Tüm batın USG, tüm iç organların uzman radyoloji doktoru tarafından görüntülenmesi, karaciğer, dalak, safra yolları, böbrekler, pankreas, üriner sistem, yumurtalıklar, mesane, prostat vs. kum, taş, kist gibi oluşumların teşhisi 

AKCİĞER KALP AORT FİLMİ (GRAFİSİ):

Akciğer filmi akciğer hastalıkları, akciğerde tümör ve lezyon belirlenmesi, zattürreve verem gibi hastalıkların teşhisi 

EKG (ELEKTROKARDİOGRAFİ):

EKG kalp kasının ve sinirsel iletim sisteminin incelenmesi, kalp ritim bozuklukları, kalp krizi teşhisi 

DEĞERLENDİRMELER

 DOKTOR DEĞERLENDİRMESİ:Sonuçlar Dahiliye Uzmanı tarafından değerlendirilir, gerekli açıklama ve öneriler verilir anormal sonuçlar hakkında ilgili branş hekimine yönlendirilir.
Check-Up içi gelmeden 12 saat önce aç kalınması gerekmektedir. Tam 12 saat açlık önerilir. Akşam 21:00’den itibaren (katı, sıvı, alkol, sigara) hiçbir şey alınmamalıdır,su içilebilir. 

ERKEK CHECK-UP

STANDART CHECK-UP PAKETİ

KANSER TARAMASI TESTLERİ (3 ADET TAHLİL)

CEA:

Genel kanser ve tümör taraması testidir.

LDH:

Bazı kanser hastalıklarında, karaciğer hastalıkları ve kalp krizinde yükselir.

KALSİYUM (CA):

Hiperparatiroidizm, moling hastalıklar, vitamin D intoksikasyonu, paget hastalığı, immobilizasyon, tirotoksikoz da düzeyleri kemik erimesi, tiroid(guatr) hastalıkları, böbrek yetmezliği, magnezyum düşüklüğü, böbrek fonksiyon bozuklukları vs.

ROMATİZMA VE ENFEKSİYON ANALİZLERİ (2 ADET TAHLİL)

cRP (c- Reaktif Protein):

cRPromatizmal hastalıklarda aktivasyonun en iyi göstergelerinden biridir. İnfeksiyonun varlığını gösterir.

BULAŞICI HASTALIKLAR VE HEPATİT (2 ADET TAHLİL)

HBsAg:

HBsAg insanda bulunan hepatit B antijeninin niteleyici tesbiti için yapılan testtir.

KANSIZLIK TARAMASI (22 ADET TAHLİL)

Tam Kan Sayımı (Hemogram 22 Parametre):

Toplam 22 kan testinden oluşur. Kan sayımı analizi en sık istenen temel tarama testlerinden biridir. Kan sayımı bulguları, hematolojik ve diğer sistemlerde ilgili olarak çok önemli bilgiler sağlar. Lökositler (beyaz kan hücreleri) iki temel gruba ayrılır: Granülösitlernötrofil, bazofil ve eozinofili içerirken arganülösitler lenfosit ve monositleri içerir. Lökositler vucüttakienfeksiyonlarla savaşır ve fagositoz işlemini gerçekleştirirler. Eritrositlerle ilgili olarak Hb, Hct, MCV, MCH, MCHC analizleri yapılır. Anemilerde; eritrotis sayısı Hb düşer.

TİROİD (GUATR) FONKSİYON TESTLERİ ( 3 ADET TAHLİL)

FT3 (SERBEST T3):

FT3 tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesinde ötiroid (sağlıklı), hipotiroid (düşük) ve hipertiroid (yüksek) durumlarını ayırmada kullanılır.

FT4 (SERBEST T4):

DFT4’ün fizyolojik aktif formudur. Tiroid fonksiyon bozukluklarında TSH ile birlikte tercih edilen bir parametredir.

TSH:

TSH tiroid hastalıklarının değerlendirilmesinde özgünlük ve duyarlılığı çok yüksektir. Tiroid hormonlarının salgılanmasının düzenlenmesinde merkez rol oynar.

BİYOKİMYA VE MİKROBİYOLOJİ TESTLERİ (12 ADET TAHLİL)

KOLESTEROL HDL (İYİ KOLESTEROL):

Artmış HDL düzeyleri koroner kalp hastalıklarına karşı koruyucu iken, yüksek trigliserid düzeyi ile birlikte azalmış HDL düzeyleri kardiyovasküler hastalık riskinin arttığına işaret eder.

KOLESTEROL VLDL (LOW KOLESTEROL):

Çok düşük yoğunluklu kolesterol türüdür. LDL kolesterol kadar tehlikeli değildir.

TRİGLİSERİD (KAN YAĞLARI):

Trigliserid düzeylerinin ve kolesterolün artmış olması ateroskleroz için risk faktörleridir. Trigliserid ve kolesterol değerlerinin beraber değerlendirilmesi daha anlamlıdır.

ÜRİK ASİT:

Gut hastalığı, böbrek yetmezliği. Alkolizm, lösemi, açlık, downsendromu, kurşun zehirlenmesi, ağır ekzersiz ve yüksek pürinli diyetlerde yükselebilir.

SODYUM (NA):

Vucüttaki hücre dışı sıvının en önemli katyonudur. Sıvı-Elektrolit ve Asit- Baz dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır. Kas çalışmasını sağlamaktadır. Tansiyon hastalıkları erken teşhisi için önemlidir.

TOTAL PROTEİN:

Protein kayıbının arttığı böbrek sendromu ağır yanık, karaciğer hastalıkları, yetersiz protein alınımında düşer. Artmış düzeyleri, susuzluk ve multiplemyolomda görülür. Böbrek ve karaciğer hastalıklarının takibinde kullanılır.

ALBUMİN:

Akut ve kronik enflamasyonlar, karaciğerin sentez kapasitesinin azalması, nefrotiksendrom, yanık, travma gibi vucüt yüzeylerinde kaybın artması, plazma su konsantrasyonunun azaldığı durumlarda konsantrasyonu yükselir.

GLOBULİN:

Böbrek ve karaciğer hastalıklarının takibinde kullanılır.

SEDİMANTASYON:

İnflamatuar hastalıklar, romatizmal hastalıklar, akut ve kronik infeksiyonlar, maligniteler, ramatoid hastalıklar

GAİTADA GİZLİ KAN (GGK):

GGK gizli iç kanama yada mide kanaması gibi hastalıkların teşhisinde kullanılır.

DIŞKI MİKROSKOPİSİ:

Dışkının mikroskopla incelenmesidir, parazit ve yumurtalarının, kurtcuk ve asalakların tesbiti, teşhisi, sindirim, iltihap ve gizli kanama teşhisi, ishale yol açan mikropların tesbiti

BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ (3 ADET TAHLİL)

ÜRE:

Böbrek yetmezliklerinde düzeyleri yükselir.

KREATİNİN:

Kreatinin düzeyinin yükseldiği durumlar böbrek fonksiyon bozukluğu, kas hastalıkları, şok dehidratasyon, hipertiroidizm, akromegali ve gigantizm, et türü gıdaların alımı kan kreatinin düzeyinin azaldığı durumlar kas kitlesinin azalması, şiddetli karaciğer hastalığı, yetersiz protein alımı ve gebelikdir.

TAM İDRAR ANALİZİ:

Tam idrar; İdrar sedimenti, idrarda şeker, protein, albumin, nitrit, keton, ürobulin, ürobilinojen, PH, kum dökme gibi böbrek ve idrar yolları hastalıklarının teşhisi

KARACİĞER FONKSİYON TESTLERİ (4 ADET TAHLİL)

SGOT (AST):

Sırasıyla kalp, karaciğer, iskelet kası, böbrek, beyin, pankreas, dalak ve akciğer dokularında oluşan hasarları belirler. Hücre hasarı gerçekleştikten sonra 12 saat içinde seviyeleri yükselir.

SGPT(ALT):

Primer olarak karaciğer hastalıklarının tanısında ve bunun yanı sıra hepatit tedavisinin, aktif pastnekrotik sirozun ve tedavi sonrası ilaç etkilerinin izlenmesinde kullanılır. Herhangi bir sebeple oluşan akut karaciğer hücresi ölümü, ciddi şoklar, kalp yetmezlikleri ve büyük travmalarda seviyeleri çok artar. Siroz, tıkanma sarılığı, karaciğer tümörleri, yaygın myokardinfarktüsü, myokardit, muskulerdistrofi, preeklampsi, kas travmaları, yağlı karaciğer, kronik alkol kullanımı, şiddetli yanıklar ve pankreatit olgularında seviyeleri yükseltir.

GAMA GLUTAMİL TRANSFEROZ (GGT):

GGT esas olarak böbrek, karaciğer ve pankreas kaynaklı bir enzimdir. Böbrekte daha yoğun olmasına rağmen genellikle karaciğer değerlendirilmesinde kullanılır. Karaciğer hastalıkları, kolon ve göğüs kanserlerinin tanısı

GÖRÜNTÜLEME TETKİKLERİ (3 ADET GÖRÜNTÜLEME)

BATIN ULTRASONU (USG):

Tüm batın USG, tüm iç organların uzman radyoloji doktoru tarafından görüntülenmesi, karaciğer, dalak, safra yolları, böbrekler, pankreas, üriner sistem, yumurtalıklar, mesane, prostat vs. kum, taş, kist gibi oluşumların teşhisi

AKCİĞER KALP AORT FİLMİ (GRAFİSİ):

Akciğer filmi akciğer hastalıkları, akciğerde tümör ve lezyon belirlenmesi, zattürreve verem gibi hastalıkların teşhisi

EKG (ELEKTROKARDİOGRAFİ):

EKG kalp kasının ve sinirsel iletim sisteminin incelenmesi, kalp ritim bozuklukları, kalp krizi teşhisi

DEĞERLENDİRMELER

DOKTOR DEĞERLENDİRMESİ: Sonuçlar Dahiliye Uzmanı tarafından değerlendirilir, gerekli açıklama ve öneriler verilir anormal sonuçlar hakkında ilgili branş hekimine yönlendirilir.

Check-Up içi gelmeden 12 saat önce aç kalınması gerekmektedir. Tam 12 saat açlık önerilir. Akşam 21:00’den itibaren (katı, sıvı, alkol, sigara) hiçbir şey alınmamalıdır,su içilebilir.

ÇOCUK CHECK-UP

Çocuk Check-up yaygın internet bilgilenmesi ailelerin çocuklarını birazda panikleyerek gözlemlemesine yol açmakta, hatalı ve gereksiz tetkiklere yönlendirmektedir. Çocukların büyüme ve gelişmeleri genetik yapılanma dışında bir çok farklı etkenle (çevre,beslenme,hormonlar,sık hastalık geçirme,bağışıklık sistemi vb.)ilişkilidir.

Bu farklılık her çocukta,hatta ikizlerde bile farklı ve değişkendir,kanımızca elimizdeki çocuk gelişim değerlerinin (persentiller) yeniden gözden geçirilmesi ve güncellenmesi gerekmektedir. Doğru olan çocuğu takip eden hekimin gözlemleridir.

Son onbeş yıla kadar tüm dünyada yılda altı milyon yeni doğan bebek ölmekteydi,bunların %20 si, yani takriben bir milyon yeni doğan bebek,doğum sonrası oluşan Asfiksi yani solunum yetersizliği ve buna benzer sebeplerden hayatını kaybetmekteydi.

Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlarının doğum salonları ve sezeryan doğumlarda ameliyathanelerde bulunması,düzenli ve doğru bir şekilde problemli bu bebeklere müdahale etmeleri bebek ölümlerini önemli ölçüde azaltmıştır.

1960 lı yıllarda ülkemizde (0-1) yaş çocuk ölüm oranları binde yüzlerde iken, problemli yeni doğanların acil sorunlarına doğum salonlarında çocuk hastalıkları uzmanları tarafından tedavileri ve müdahaleleri ,yeni doğan döneminde hipotiroidi, fenilketonürili ile genetik özellikli ve geçişli ağır nöro gelişimsel ve fiziksel bozukluk yapan takriben yirmi hastalığın erken tarama ile belirlenmesi, anne sütü ve bebek dostu hastane programları ile anne sütünün etkin kullanılması, periodik kontrollerle bebeklerin muayeneleri yapılarak aşılanma oranlarının yüzde doksanlara çıkartılması, enfeksiyonların tedavilerindeki etkin gelişmeler sonucu yeni doğan bebek ölümleri (0-1) yaş periyodunda binde üçlere düşmüştür.

Bu nedenle çocuklarda eskiden sıkça gördüğümüz ve genelde ölüm ve sekellerle (sakatlıklar) sonuçlanan kızamık, polio (çocuk felci) ,difteri (kuş palazı) yeni doğan tetenozu, sepsis, menenjit, zatürre vb. hastalıklar kaybolmuş ve çocuk ruh sağlığı hastalıkları, değişik türde alerjiler ve astım, obezite, hipertansiyon,diyabet (şeker hastalığı), tiroid hastalıkları artmıştır.

Çevre ve atmosferin ileri derecede kirlendiği, radyasyon ve nükleer tehlikenin büyük boyutlara ulaştığı, genetiği değiştirilmiş gıdaların bolca tüketildiği, katkı maddeli içeceklerin sık kullanıldığı, düzenli beslenmenin göz ardı edilerek fast food beslenmenin toplumda hızla yaygınlaştığı genetik mutasyon ve endokrin sistemi bozucu maddeler, aşırı stres ve gerginlik, yaygın depresyon, az hareketli (statik) bir yaşam biçimidir.

Obezitenin hızla arttığı, ergenlik (adolesan) problemleri, tip I e tip II diyabet (şeker hastalığı), hipotiroidi, alerji ve benzer hastalık oranın yükseldiği,yaygın sigara kullanımı,çağdaş teknolojinin getirdiklerinin yanında götürdüklerinin tartışıldığı, savaşlar ve göçler ile hızlı kentleşmenin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinin arttığı tüm dünyada ve tüm insanlarda özellikle çocuklarda periyodik sağlık kontrolleri ve check-up yapılarak birçok hastalığın ortaya çıkması önlenebilir.

Bu check-up (taramalarda) amaç, yaşa şikayetleri ve aile genetik yapısına uygun olması,ekonomik olması, invazif ve radyo aktif tetkiklerin çok gerekmedikçe seyrek uygulanması ile iyi bir öykü ve muayeneden sonra yapılmasıdır.

Bu nedenle hastanemiz çocuk kliniklerinde yeni doğan döneminden itibaren çocuk ve ergenlik dönemlerinde tedavi hizmetlerinden önce bu tip tarama programlarını önemsiyor ve uyguluyoruz.