Kolonoskopi kimlere yapılır sorusu , ideal olanı hastalık belirtileri yokken kolonoskopik inceleme yaptırmaktır. Böylece hastalıklar oluşmadan veya oluşmuşsa erken evrede tanı konulması ve daha kalıcı tedavi uygulanması mümkündür.

Özellikle akrabalarında kolon kanseri olanların belirtiler yokken kolonoskopi yaptırmaları önerilir.

Ekonomik ve fiziki koşullar herkese belirtiler yokken kolonoskopi yapma olanağını sağlamaz. Ancak aşağıdaki durumlarda mutlaka kolonoskopi yapılmalıdır.

  • Makattan kanaması olan veya dışkısında gizli kan saptananlarda
  • Birinci dereceden akrabalarında kalın bağırsak kanseri olan kişilerde
  • Bağırsak kanseri veya polip öyküsü olanlarda.
  • Bağırsak filmlerinde şüpheli görünüm mevcut olanlarda.
  • Ailesinde rahim kanseri, yumurtalık kanseri ve meme kanseri olanlarda.
  • Geçmeyen ishali olanlarda ishal nedenini araştırmada
  • İnflamatuar bağırsak hastalığı (ülseratif kolit, crohn hastalığı) olanlarda.
  • Nedeni açıklanamayan kilo kaybında.
  • Yaygın kanseri olanlarda ana odağın bulunmasında
  • Tedavi ile geçmeyen ve nedeni bulunamayan karın ağrısı olanlarda

Kolonoskopi kimlere yapılır ? aynı zamanda tedavi sürecinin aksatılmaması ve bu sürecin uzman doktorlar ile kontrol altında devam ettirilmelidir.