Hemeroid , kronik kabızlık, ıkınma, gebelik ve uzun süreli ayakta durarak çalışmak gibi nedenler rektal mukozanın hasarlanmasına vehemoroid oluşumuna neden olur.

Kanam, şişlik, ağrı, makatta ıslaklık, kaşıntı şikayetleri yapar.

Anus (makat) iç tarafında olan hemoroid dokusu iç, anus dışkenarında olanlar ise dış hemoroid olarak adlandırılır. Temelde aynı dokununiki farklı yerde olması dışında farkları yoktur.

Hemoroidin sebepleri nelerdir?

Hemoroidin tek sebebi olmamakla birlikte kolaylaştırıcı sebepler vardır.

 • Ailesel yatkınlık
 • Kabızlık, uzun süren ishal
 • Kabızlığa neden olan veya artıran sebepler
 • Posasız gıda(meyve sebzenin az tüketildiği) gıdalarla beslenme alışkanlığı
 • Aşırı terleme, az su içme
 • Dışkılama zamanının ertelenmesi
 • Seyahatler
 • Karın içi basınç artışına yol açan etkenler (gebelik)
 • Acılı ve baharatlı gıdaların fazla tüketilmesi
 • Aşırı alkol tüketimi
 • Tuvalet ihtiyacını ertelemek veya tuvalette uzun süre oturmak
 • Yaşlılık

Hemeroid Evreleri

 • I. Evre: dışarıya sarkma yoktur
 • II. Evre: ıkınma ile birlikte basur dışarı sarkar ve kendiliğinden içeri girer
 • III: Evre: ıkınma ile birlikte basur dışarı sarkar ve elle itmeyle içeri girer
 • IV: Evre: ıkınma ile birlikte basur dışarı sarkar ve elle itmeyle içeri girmez

Hemoroid hastalığının belirtileri nelerdir?

 • Makatta ağrı, kaşıntı, akıntı
 • Makattan kan gelmesi
 • Tuvalet sonrası ele gelen şişlik
 • Tuvalet sırasında ağrı ile birlikte olan kanama daha çok çatlaklara bağlı olmakla birlikte dış hemoroidlere bağlı olarak ta oluşabilir. Ayrıca içi hemoroidlerin komplike olması(içinde kan pıhtılaşması) sonrası da oluşabilir.

Hastanın ağrı ve kanama şikayeti olur.  Özellikle ileri yaş hastalarda hemoroidal hastalık ile benzer şikayetlere  neden olabilecek diğer hastalıkların (kalınbarsak kanseri, kolitvb.) tanısı için sigmoidoskopi veya kolonoskopi yapılması gereklidir.

Hemeroid Tedavisi

Hemoroid bant ligasyonu:

Hemoroid memesini içine çekip bağırsağa yakın tarafına küçük lastik halka atan alet yardımıyla yapılır.

Memenin köküne konan lastik halka memeye gelen kanı tamamen keser beslenmesi bozulan basur memesi 3-6 gün içinde çürüyüp düşer. Hemoroid hacim kaybettiği gibi zeminde oluşan iyileşme dokusu, sarkma eğiliminde olan gevşek dokuda daha sağlam bir yapılanma sağlar.

Hemeroid Bant Ligasyonu Avantajları

 • Ağrı ameliyata oranla belirgin ölçüde azdır
 • Kanama seyrek görülür.
 • Tedavi maliyeti düşüktür.
 • Dışkı tutamama gaz kaçırma gibi problem yaşanmaz
 • Makat darlığı gelişmez
 • İşgücü kaybı azdır(1-2 gün istirahat gerekebilir)
 • Tekrarlama ihtimali azdır
 • Uygulaması kolaydır.
 • Narkoz gerekmez
 • Kısa sürede uygulanır (8-10 dakika)
 • Hastanede yatmak gerekmez.
 • Ofis şartlarında yapılabilir.


Hemeroid Bant Ligasyonu Dezavatajları

 • 20Dakika -4 saat arası süren bir dolgunluk hissi olur kendiliğinden geçer.
 •  Seyrek olarak yanma hissi olur.
 • Lastik band makata yakın yere konduysa ciddi ağrı olabilir.
 • Şiddetli ıkınma halinde oluşan pıhtı kopup kanama yapabilir.
 • 4.derece vakalarda uygulanamaz.
 • 2.seans gerekebilir.
 • Dış hemoroid de kullanılamaz

İnfrared Koagulasyon

Birinci ve ikinci dereceli, henüz dışa taşmamış veya tromboze olmamış, erken dönem kanamalı iç hemoroidlerin tedavisinde kullanılan endoskopik bir tedavi şeklidir.

Özellikle kanayan iç hemoroidler birkaç dakikalık işlem ile tamamen giderilir.

Hemoroidin hemen üzerine kızılötesi (infrared) ışınların kontrollü olarak verilerek bu damar yapıların koagülasyonu (yakılması) sağlanmaktadır.

Kalın bağırsağın çıkışı olan anal bölge ağrıya çok duyarlı iken kalın barsak içine girildikten hemen sonraki bölgede (dentate line üzeri)ağrıya duyarlılık hiç yoktur. Koagülasyon işlemi bu dentate line üzerindeki alana uygulandığı için işlem ağrısız olmakta ve muayenehane koşullarında bile gerçekleştirilebilmektedir. İnfrared koagülasyon işlemi sırasında hasta ağrı duymadığı için genel anestezi yapılmaz, işlemden sonra dikiş, pansuman ve hastanede yatmaya gerek duyulmaz. Anestezi ve hastanede kalış olmaması ve aynı zamanda kişinin hemen aktif hayatına dönmesi bu tedavi yönteminin hem avantajlı hem de ekonomik olmasını sağlar.

Cerrahi Tedavi

Klasik hemoroid ameliyatı: anestezi veya narkoz altında hemoroid memelerinin makas, bistüri, elektirkli koter  ve lazer cihazlarının kullanılması ile alınması girişimidir.

Longo ameliyatı: özellikle ileri evrede ve sarkma ile birlikte olan basurlarda stapler adı verilen bir cihaz yardımı ile hemoroidler hem kesilir ve hem de dikiş atılabilir.

Ameliyatsız Tedavilerin Avantajları

 • Ağrı ameliyata oranla belirgin ölçüde azdır
 • Kanama seyrek görülür.
 • Tedavi maliyeti düşüktür.
 • Dışkı tutamama gaz kaçırma gibi problem yaşanmaz
 • Makat darlığı gelişmez
 • İşgücü kaybı azdır(1-2 gün istirahat gerekebilir)
 • Tekrarlama ihtimali azdır
 • Uygulaması kolaydır.
 • Narkoz gerekmez
 • Kısa sürede uygulanır (8-10 dakika)
 • Hastanede yatmak gerekmez.
 • Ofis şartlarında yapılabilir.

Ameliyatsız Tedavilerin Dezavantajları

 • Band ligasyonda 20 Dakika -4 saatarası süren bir dolgunluk hissi olur kendiliğinden geçer.
 • Seyrek olarak yanma hissi olur.
 • Lastik band uygun yere uygulanmasa ciddi ağrı olabilir.
 • Şiddetli ıkınma halinde oluşan pıhtı kopup kanama yapabilir.
 • 4.derece vakalarda uygulanamazlar.
 • 2.seans gerekebilir.
 • Dış hemoroidde kullanılamazlar