Ülseratif Kolit Kalın Bağırsak Hastalığı

Kalın Bağırsak Hastalığı (Ülseratif koli)t kalın barsakların iç yüzeyini döşeyen mukozanın iltihaplanması ile karekterize olan bir hastalıktır.

Ülseratif Kolit

Kalın Bağırsak hastalığında ki şikayetler nelerdir?

Öncelikli şikayet kanlı, mukuslu ishaldir. Makattaki iltihabi reaksiyon nedeni ile dışkı miktarı azmiktardadır, sürekli tuvalete gitme isteği olabilir.

Kalın bağırsakların tamamında hastalık varsa ateş, kilo kaybı ve genellikle karın alt kısımlarında olan ağrı,ishale eşlik edebilir.

Bazen yaşlı kişilerdekabızlıkta olabilir.

Kalın Bağırsak Hastalığı bulaşıcı mıdır?

Ülseratif kolit hastalığıbulaşıcı değildir.Yani kişiden kişiye direkt ya da kullanılan eşyalar ile bulaş söz konusu değildir.

Ülseratif koliti olan anne ya da babanın çocuğunda da hastalık olur mu?

Çocuğa direkt geçiş söz konusu değildir ancak anne ya da babası sağlıklı olan çocuklara göre ülseratif koliti olan ebeveyni olan çocuklarda iltihabi bağırsak hastalığı gelişme riski daha fazladır.

Kalın Bağırsak hastalığının değişik tipleri var mıdır?

Kalın bağırsaklarda hastalığın tutulum yerine göre distal, sol ve pankolit olarak adlandırılır. Hastaların hemen hemen hepsinde de rektum denilen kalın bağırsakların anüse en yakın olan bölümünde iltihaplanma vardır.

Hastalığın yerleşim yerinin yanında hastalık şiddetine göre de sınıflandırma yapılabilir. Hafif- orta ve şiddetli aktivite gösteren hastalık.

Kalın Bağırsak Hastalığının seyri nasıldır?

Hastalık müzmin bir hastalıktır. Alevlenmeler ve klinik olarak yatışmalarla seyreder

Hastalığın alevlenmesine neden olan ilaçlar var mıdır?

Ağrı kesici ilaçlar, aspirin,bazı antibiyotikler, doğum kontrol hapları hastalığın alevlenmesine neden olabilir bu nedenle bu ilaçların mutlak suretle doktor kontrolünde verilmesi gerekmektedir.

Kalın Bağırsak Hastalığı teşhisi nasıl konulur?

Hastadan alınan bilgiler,dışkı tahlili, endoskopik muayene denilen rektoskopi ya da sol kolonoskopi veya tam kolonoskopi ve  endoskopik muayene esnasında alınan biyopsilerin patolojik değerlendirilmesi ile konulur.Baryumlu filmler, ultrasonografi, bilgisayarlıtomografi de gerekli görülürse yaptırılabilir.

Kalın bağırsaklar haricinde vücudun başka bölgelerinde ülseratif kolit ile ilgili bozukluklar olabilir mi?

Ülseratif kolit kalın bağırsakların hastalığı olmasına rağmen vücuttaki diğer organlarla ilgili de değişik bulgular verebilir.

Bunların bir kısmı hastalığına levlenmesi ile ilişkilidir ve hastalık yatışınca geriler (örneğin;mafsallarda şişlik, kızarıklık ile seyreden iltihabi tablo, ağız da aftlar gibi). Bir kısmı ise hastalık aktivitesi ile ilişkili değildir, hastalık başlamadan yıllar önce başlayabilir veya hastalık ortadan kalktıktan sonra da ilerlemeye devam eder (primer sklerozan kolanjit gibi).

Ülseratif kolitin tedavisi var mıdır?

İlaçla tedavisi mümkündür.Hastalığın etkilediği bölgeye bağlı olarak ağızdan ilaç verilerek yada makattan lavman ya da fitil verilerek tedavi edilebilir.Hastalık alevlenme ve yatışmalarla seyrettiğinden alevlenme döneminde farklı ilaçlar kullanmak gerekir.

Hastalık müzmin bir hastalık olduğu için hastanın mutlak suretle ilacını düzenli olarak uzun süre kullanması gerekmektedir.

Hasta barsak ameliyat ile çıkarılacak olursa hastalık tamamen ortadan kalkar.

Ülseratif koliti olan hastaların diyet yapması gerekir mi?

Hastalığın tedavisinde diyetin yeri yoktur. Hastalar kendilerine dokunmayan, istedikleri gıdaları tüketmekte serbesttirler.

Ancak hastalığın çok aktif olduğu dönemde geçici olarak normal zamanda ishal yaptığı bilinen gıdalardan kaçınılması önerilmektedir.

Hastalığa yakalanmadan önce süt ve süt ürünleri dokunmuyorsa teşhis konulduktan sonra bu tarz gıdaları tüketmelerinde hiçbir sakınca yoktur.

Ülseratif kolit ile kalın barsak kanseri arasında ilişki var mıdır?

Ülseratif koliti olan kişilerde kalın barsak kanseri gelişme riski normal insanlara göre belirgin artmıştır.

Kanser gelişme riski hastalığın başlangıcından itibaren ilk 8-10 yıl sonrasında artmaya başlar.

Erken yaşta hastalığı başlamış olanlarda ileri yaşlarda hastalıklı geçirilen süre uzun olacağı için kanser gelişme riski fazladır.

Hastalık yaşı ne kadar fazla ise kanser gelişme riskide o kadar çoktur.

Hastalığın kalın bağırsakların ne kadarını etkilediği kanser gelişimi açısından önemlidir.

Pankoliti olan hastalarda, distal ya da sol tip ülseratif koliti olan hastalara göre artmış kanser riski söz konusudur.

Kalın barsak kanserinden korunmak için ne yapılmalıdır?

Uzun süreli hastalığı olan vakalara düzenli aralıklarla kolonoskopi yapılarak çok sayıda biyopsi alınması önerilmektedir.

Kalın barsak kanseri uzunyıllar alevlenmenin olmadığı klinik olarak stabil seyreden hastalarda dagörülebilir.Pankolitliolgularda hastalığın başlangıcından itibaren 7-10 yıl geçmiş olan vakalarda, sol taraftutulumu olanlarda bundan daha geç zamanda başlangıçta her 3 yılda birilerleyen dönemlerde ise yılda bir kolonoskopi yapılarak biyopsi alınması önerilmektedir.